Broer- en zusfoto's

Het maken van broer- en zusfoto’s is voor schoolfotografen altijd een extra uitdaging. Je kunt het op verschillende manieren aanpakken, zowel qua logistiek op de dag zelf en de manier waarop je de foto’s aanbiedt. We zetten een aantal mogelijkheden op een rij, het is aan jezelf om te kiezen welke manier het beste bij je past.

Allereerst de voorbereiding. Vraag aan de school om bij de leerlinglijsten de oudste kinderen te markeren. Voor je eigen overzicht, maar ook voor de hulpouder die de kinderen uit de klas moet halen. Voordat je van start gaat, moet je jezelf afvragen hoe je de gemaakte foto’s aan wilt bieden. Wil je dat de foto’s bij het oudste kind in de map te zien zijn, of ga je de broer/zusfoto’s met een aparte inlogcode aanbieden? De ouders krijgen dan een extra inlogkaartje hiervoor. Vooral als je de optie om alle foto’s uit een map te downloaden aanbiedt, is het verstandig hierover na te denken. Wil je dat de broer/zusfoto’s er als extraatje bij zitten of moeten deze apart worden betaald? Als je ervoor kiest om de broer/zusfoto’s bij het oudste kind in de map aan te bieden, hoef je niets extra’s te doen. Zet je ze wel in een aparte map, dan moet je hiervoor in de app een nieuwe lijst aanmaken. Denk in dat geval ook na over het verkoopprofiel dat je wilt koppelen. Misschien moet je hier nog een apart profiel voor aanmaken. Let hierbij goed op de producten die je aanbiedt. Het kan verstandig zijn om producten die je aanbiedt in het normale verkoopprofiel hier uit te schakelen; denk hierbij bijvoorbeeld aan een voordeelset met groepsfoto. Als je de broer- zusfoto's in een aparte map zet is hierin meestal geen groepsfoto beschikbaar. Let er dan op dat je geen voordeelset met groepsfoto aanbiedt.

Logistiek Ook bij het fotograferen zijn er keuzes te maken. Wil je de broer/zusfoto’s in dezelfde setting maken dan de overige foto’s? Als je dat niet doet en kiest voor een iets aangepaste setting, kun je er eigenlijk niet omheen om een apart dagdeel te reserveren voor de foto’s van de broers en zussen. Vaak halen de oudste kinderen de jongere broertjes en/of zusjes uit de klas. Begin in dat geval altijd in groep 8. Doordat de hulpouder een lijst heeft met daarop de oudste kinderen gemarkeerd, kan hij of zij precies bijhouden wie er al geweest zijn. Zelf klik je in de app iedere keer de naam van het oudste kind aan als je gaat fotograferen. Deze manier van fotograferen heeft de voorkeur. Sommige fotografen kiezen ervoor geen apart dagdeel te reserveren voor de broer/zusfoto’s. Als zij een oudste kind individueel fotograferen, laten zij meteen ook de jongere broertjes en zusjes uit de klas halen om meteen de foto van hen samen te maken en soms ook direct de individuele foto’s van de broers en zussen er achteraan. Groot nadeel hiervan is dat je in de app iedere keer heen en weer moet tussen de verschillende klassen. Je moet dus veel meer zoeken en de kans op fouten is groter. Voor de leerkrachten is er bovendien veel meer onrust in de klas gedurende de periode dat je de broers en zussen aan het fotograferen bent.

'Als je met de app werkt kun je het beste een apart dagdeel reserveren voor het fotograferen van de broer- en zusfoto's'

Niet-schoolgaande kinderen Veel schoolfotografen bieden de mogelijkheid aan om jongere of oudere broers en zussen die nog niet of niet meer op de basisschool zitten samen met hun broer of zus op de foto te zetten. Je kunt dit tussen de middag plannen, maar ook net voor of meteen na schooltijd. Vraag van tevoren of de school wil inventariseren hoeveel animo hiervoor is, zodat je weet hoeveel extra kinderen en foto’s je kunt verwachten. Zijn het er echt heel veel, dan kun je eventueel een tijdschema maken, zodat de ouders niet heel lang hoeven te wachten. Zoals je ziet is het handig om bij broer/zus fotografie een aantal keuzes te maken. Denk van tevoren goed na over hoe je het gaat aanpakken en stem jouw ideeën hierover duidelijk af met de school. Dan weten de leerkrachten ook waar ze aan toe zijn.